Програма

Благодійна програма «Доступне здоров'я»

Благодійна програма Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина» (надалі – Благодійна програма) затверджена на виконання мети, визначеної статутом Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина» відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» No 5073VI від 5 липня 2012 року.

Благодійна Програма є складовим елементом заходів Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина», діяльність якої спрямована на Створення доступних умов населення для отримання діагностичних послуг та забезпечення  належних умов праці медичного персоналу. Благодійна програма базується на принципах відкритої прозорої звітності, ефективного використання благодійних внесків (пожертв), адресності та цільового використання коштів.

Мета Благодійної програми – забезпечити доступність і якість діагностичних послуг через оплату частини вартості послуг отриманих пацієнтом у медичних закладах, з якими співпрацює фонд, а також сприяти розвитку охорони здоров'я в Україні.

Основні напрями діяльності Центру в межах цієї Благодійної програми:

  1. оплата частини вартості медичних послуг;
  2. купівля медичного обладнання для медичних закладів;
  3. оплата повної вартості медичних послуг чутливим верствам населення;
  4. організація і проведення просвітницьких заходів;
  5. організація та проведення семінарів для медичного персоналу.

1. Загальні положення

1.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодатна родина» (надалі – Фонд) реалізує Благодійну програму «Доступне здоров’я» (надалі – Благодійна програма) для виконання мети, визначеної Статутом Благодійної організація «Благодійний фонд «Благодатна родина».

1.2. Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодатна родина» здійснює діяльність без мети одержання прибутку.

1.3. Програма базується на принципах відкритої прозорої звітності, ефективного використання благодійних внесків (пожертв), адресності й цільового використання.

1.4. Фонд, у межах своїх повноважень співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими, релігійними та благодійними організаціями (включаючи міжнародні організації), а також з іншими юридичними та фізичними особами в межах чинного законодавства, з метою досягнення цілей, визначених установчими документами Фонду, та виконання цієї Благодійної програми.

2. Мета благодійної програми

2.1. Основна мета цієї Благодійної програми – створення умов для доступу до діагностичних послуг якомога більшої кількості людей.

2.2. Основними напрямами діяльності Фонду відповідно до мети цієї Благодійної програми є:

2.2.1. Оплата частини вартості медичних послуг.

2.2.2. Оплата повної вартості медичних послуг окремим категоріям пацієнтів.

2.2.3. Сприяння підвищенню кваліфікації медичних працівників.

2.2.6. Купівля медичних препаратів, вакцин, дезінфекції.

2.2.7. Купівля медичного обладнання.

2.2.8. Співпраця з юридичними та фізичними особами для досягнення мети, визначеної Статутом Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина».

3. Завдання фонду

3.1. Відповідно до умов цієї Благодійної програми Фонд забезпечує часткову оплату надання спеціалізованої діагностичної допомоги громадянам.

3.2. У реалізації цієї Благодійної програми Фонд співпрацює з медичними закладами та лабораторіями.

3.3. Фонд залучає до співпраці окремих благодійників, підприємства, установи, благодійні організації, які мають змогу сприяти реалізації Благодійної програми та досягненню мети, визначених Статутом Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина».

3.4. Фонд здійснює залучення благодійних внесків на реалізацію Благодійної програми відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Фонд сприяє підвищенню кваліфікації медичних працівників шляхом проведення семінарів.

4. Благодійна діяльність фонду та порядок отримання допомоги

4.1. Фонд у межах цієї Благодійної програми здійснює оплату вартості медичних послуг, уже наданих медичною установою чи лабораторією. Вибір пацієнтів, за яких оплачує фонд, здійснює медична установа чи лабораторія самостійно.

4.2. Фонд здійснює закупівлю медичних препаратів і вакцин а також дезінфекції та передає їх для пацієнтів. Безпосередній розподіл медичних препаратів вакцини та інших засобів здійснюють медичні установи чи лабораторії самостійно.

4.3. Фонд здійснює купівлю медичного обладнання з подальшою передачею медичним установам у власність або в користування, в тому числі в оренду.

4.4. Благодійна допомога надається в межах коштів, зібраних фондом.

4.5. Фонд, відповідно до чинного законодавства України та Статуту, може вносити зміни та доповнення до цієї Благодійної програми задля розширення або звуження її мети, а також деталізації завдань Фонду, виходячи з наявних ресурсів та організаційних можливостей Фонду.

5. Джерела активів (доходів)

5.1. Кошти та майно Благодійної програми формуються за рахунок:

5.1.1. Юлагодійних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

5.1.2. Коштів грантів, які надходять від міжнародних та інших організацій.

5.1.4. Інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Кошти і майно, отримані на виконання Благодійної програми використовуються для реалізації цієї Благодійної програми.

6. Заключні положення

6.1. Благодійна програма починає діяти з моменту її затвердження Зборами учасників Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина».

6.2. Усі зміни та доповнення до цієї Програми затверджуються за рішенням Зборів учасників Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодатна родина».